HomeAbout CAOSNews & EventsProgramsResearchInfrastructurePublicationsPersonsJoin CAOSContact CAOS

Students in CAOS

 • PhD :

  • Anwesa Bhattacharya

  • Ananya S Rao

  • Vishal Dixit

  • Shailendra Kumar

  • Ram Ratan

  • Kapil Dev Sindhu

  • Joy Merwin Monteiro

  • Deepesh Kumar Jain

  • Jayesh A. Phadtare

  • Govardhan G. Rajbhau

  • Dipanjan Chaudhari

  • Surajit Das

  • J Sreelekha

  • Shrikant Mukundrao

  • Chirantan Pramanik

  • Angshuman Modak

  • Siddharth Srivastava

  • Preteek Gantayat

  • Shubhi Agarwal

  • Kruthika Eshwaran

  • Nirupam Karmakar

  • Arushi PV

  • Jahfer Sharif

  • Gaurav Srivastava

  • Ambica Behera

  • Sayli Tawde

  • Harshavardhana Pathak

  • Sunil Kumar(ERP)

  • Suhas D.L.

 • M.Tech in Climate Science :

  • A. Malarvizhi

  • Pranesh S. Muddebihal

  • Muthyala Rohi

  • Goyal J. Mahendra

  • Arun Prasad

  • Kiran S R

  • Nihar Paul

  • Chetan Kumar

  • Pradeep Kushwaha

  • Arijit Chanda

  • Farhan Jamil

  • Anoop Ashok Nayak

  • Sheo Mishra

  • Saurabh

 • M.Sc. Engg. :

  • Umasankar Das

  • Kala Nair K

  • K Sirisha

  • Hemant Khatri

  • Roshan Rao

  • Nalam Aditya

  • Subham Rath

   Home: http://caos.iisc.ernet.in    Phone: 080- 22932505   Email: office(at)caos.iisc.ernet.in  Fax: 080- 23600865